Στοιχεία έκδοσης


Παροχέας Υπηρεσίας: Henkel Hellas S.A.
Corporate Communications
Διεύθυνση: Κύπρου 23,
183 46 ,Μοσχάτο
Αθήνα
 Τηλέφωνο +30 210 4897200
+30 210 4831758 (Fax)
Στοιχεία: 

ΑΦΜ : 094022890
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΑΕ Νομ Πειραια 1175/01ΝΤ/Β/86/655

Επικοινωνία:  Corporate Communications


Προϊόντα