Υπηρεσίες Henkel Adhesives Technologies

Η εστίαση στις ανάγκες πελατών είναι αυτό που μας οδηγεί . Η Henkel είναι προμηθευτής ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων. Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν από το σχεδιασμό και τη γνωμοδότηση, την ανάπτυξη προϊόντων και τον εξοπλισμό δοσομέτρησης κατευθείαν στην πείρα ελέγχου διεργασίας. Όταν έχουμε να κάνουμε με την  ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων και των αποδοτικότερων διαδικασιών κατασκευής, η Henkel είναι ο συνεργάτης της επιλογής για που επιλέγεται από πολλές κορυφαίες επιχειρήσεις.


Γενικές Υπηρεσίες Ειδικές Υπηρεσίες

Πολλές από τις υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες στις διαφορετικές αγορές.

Για τις πολυάριθμες αγορές προσφέρουμε τις υπηρεσίες κατάλληλες για τις ειδικές απαιτήσεις του αντίστοιχου τομέα εφαρμογής.


Προϊόντα